Fastighetsautomation

KNX är det ledande systemet för fartighetsautomation i Finland.

KNX_PARTNER_RGB

KNX är en internationell standard för fastighetsautomation. Med dess hjälp får man energieffektiviteten och anvädarvänligheten i topptrim. KNX- lösningarna har uppnått en ledande posotion inom marknaden för fastighetsautomation i Finland. KNX automations-lösningarna är i allmänt bruk i såväl allmäna, affärs- och bostadsutrymmen. KNX erbjuder öppna lösningar som kan samarbeta till många olika styrsystem. KNX är inte heller bundet till en viss produktillverkare, utan de flesta tillverka har egna prudukter enkom anpassade för KNX.

Styrning av belysning, uppvärmning/ kylning, ventilation och säkerhet hör till grundfunktionerna i varje fastighet. Med KNX- teknik kan du enkelt kontrollera hela helheten på ett enkelt sätt. I sin enklaste form kan styrningen fungera med en tryckknapp, eller sedan en kontrollpanel eller en mobil applikation på din smartelefon.

a_johansson_banner6

KNX- automationstekniken passar alltid till att styra din fastighet på ett energieffektivt sätt. Den här helheten apassas så att den fungerar enligt varje människas personliga behov.

KNX-automationssystem kan användas i alla fastigheter. Automationen ger upphov till nya möjligheter för funtionerna i ditt hus: det ger komfort, säkerhet, energieffektivitet och enkel användning. Du kan själv kontrollera olika situationer och funktioner.