Elarbeten

Hemmets alla elarbeten från byte av ett uttag till större elsaneringar

A.Johansson betjänar privata kunder med allt från de minsta arbetena till heltäckande planeringar, installationer i nybyggen och renoveringsobjekt.

Vi underhåller elutrustning och reparerar felen. Vi genomför såväl heltäckande projekt och mindre tillägg.

  • Bostäder: egnahemshus, höghus, radhus
  • Småindustri, jordbruk
  • Restaurang- och hotellfastigheter

Våra specialiteter är:

  • KNX bussteknik/ husautomation
  • Siemens LOGO logiker
  • Larmsystem
  • Kabelvisningar/ felsökning
  • Dejourering 24/7 (0400-872066)

Hemmets och företagets elarbeten

Till hemmets elarbeten kan räknas såväl planering och installation av hela elsystemet i ditt nya hus, nyinstallationer i ett gammalt hus i samband med renovering såväl som kopplandet av en ny spis i ditt kök.

Dit kan man också räkna installation av husautomation med KNX- teknik. Då man styr till exempel belysningen med KNX behöver man inte längre tända varje lampa med en egen brytare, utan i stället styr man exempelvis vardagsrummets belysning med ett knapptryck till en viss situation- städa, se på TV, mysa framför brasan… Eller varför inte släcka hela huset vid ytterdörren eller vid sängens huvudände- eller från din smarttelefon…

Samma gäller då du öppnar en ny butik eller restaurang- med omsorgsfull el- och belysningplanering kan du få många olika stämningsfulla belysningar till stånd.

Vad får du själv göra?

Fritt översatt utdrag ur den finska texten på http://www.tukes.fi/kodinsahkoturvallisuus/etu.html

Elarbeten får i allmänhet endast utföras av yrkesmän inom elbranchen. Huvudprincipen är att en vanlig elkonsument inte får utföra fasta elinstallationer (T. ex. installation av fasta belysningsarmaturer eller spegelskåp). En vanlig elkonsument får endast utföra små elarbeten, då också endast då han är absolut säker att han vet vad han gör.

DU är personligen ansvarig för den utrustning du byggt eller reparerat. Eftersom en felaktigt byggd eller reparerad elektrisk apparat kan orsaka livs- eller brandfara,är de skäl att följa givna direktiv och vid behov anlita yrkespersonal.

Kom ihåg hushållsavdraget!

För utförda elarbeten i ditt hem kan du ansöka om hushållsavdrag. Mer information finns på skatteverkets hemsida:
https://www.vero.fi/sv-FI/Personkunder/Hushallsavdrag