Tjänster

Vi betjänar både privata kunder och företag i västra Nyland. Vi utför både mindre och större elarbeten, ända från att byta en säkring till att bygga ett helt elsystem för fastigheten, inklusive dess planering.

  • Elarbeten
  • Fastighetsautomation
  • Fastighetsteknik
  • Montering av luftvärmepumpar
  • Solenergi
  • Elplanering
  • Elarbeten

Våra montörer är erfarna och välutbildade. De betjänar enligt alla kundens behov inom branchen.

Underhållsarbeten

Mindre underhållsarbeten och reparationer kan oftast utföras direkt med ett besök, eftersom vi upprätthåller ett eget materiallager. De vanligaste tillbehören finns alltid färdigt med i våra servicebilar.